Search
Enter Keywords:
۱۰ مرداد ۱۳۹۳
صفحه اول arrow هنر تذهیب
هنر تذهیب پست الكترونيكي
تذهیب پیش ازآنکه یک هنر باشد یک جهان بینی است.آری تذهیب سیروسلوک عاشقانه است. نقوش و اشكالي كه در تذهیب به عنوان عناصر نمادین نمایان می شوند در حقیقت نشان از عالم علوی است و از این رو سبب تذکر و توجه انسان در گذر از صورت ظاهر و عنایت به عوالم قدسی دارد. بطور نمادین تمام منحنی های اسلیمی رویی به درون و رویی به بیرون دارند. در تفکر عرفانی درون و بیرون هر دو جلوه یک حقیقت است. آنچه به درون باز می گردد نشان از مقام خلوت خاص انسان است که جز معبود کسی را راهی نیست و بر آن  ذکری است که ذکر خفی نامیده اند. هنگامی که سالک از مرتبه ذکر خفی بیرون می آید جلوه عبودیتش در عالم خارج نمودار می شود و این مقام را نیز با ذکر آغاز و پایان می برد . از این نمونه ذکر جلی یاد کرده اند.  آغازتذهیب ازهمان قرون اولیه اسلامی است.در دوره های مختلف خصوصیات همان دوره را به خود گرفت. مثلا" در قرن چهارم ساده و بی پیرایه، در قرن پنجم و ششم متین ومنسجم ،در قرن هشتم پرشکوه و نیرومند ، درقرون نهم و دهم ظریف ، تزئینی وتجملی شد. در قرون پنجم و ششم بود که به سرعت در کاشی سازی راه یافت و هر محراب ، مسجد ، گنبد و کتیبه ای را آراست.شاید بتوان گفت که نسخه های خطی و کتب دست نویس بستری مناسب برای رویش وشکوفایی هنر تذهیب شدند. این هنر پشتوانه شکوفایی هنرهای دیگر شد ؛ هنرهایی مانند کاشی ، قالی ، قلمزنی ، خاتم ، منبت ، پارچه های زری و مخمل.

كليه حقوق اين سايت محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از مطالب و محتواي آن منوط به كسب اجازه از صاحب آن مي باشد